مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله

فرآیند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای مختلف كه به وسیله ی یك دیوار جامد از هم جدا شده اند در بسیاری از كاربردهای مهندسی یافت می شود وسیله ای كه این تبادل را انجام می دهد به مبدل حرارتی (Heat Exchanger) معروف است و كاربردهای خاص آنرا می توان در صنایع نفت و گازو پتروشیمی، نیروگاه ها، سیستم های گرمایش ساختمان ها و تهویه مطبوع و همچنین بازیابی گرمای تلف شده در فرآیند های شیمیایی یافت. در یك دسته بندی كلی مبدل های حرارتی به انواع جریان موازی ( همسو و ناهمسو)و جریان متقاطع در دسته بندی های جزئی تر مبدل های حرارتی به انواع پوسته و لوله ،كولر هوایی، مبدل های صفحه ای و نیز مبدل های دولوله ای تقسیم می شوند.

شركت پولادورزان كیمیا با كوله باری از تجربه طراحی و تولید مبدل های حرارتی، قادر به طراحی و تولید انواع پوسته و لوله، كولرهای هوایی و دو لوله ای و نیز تامین انواع مبدل های حرارتی صفحه ای از تولید كنندگان معتبر جهان می باشد.

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله از معمول ترین تجهیزات انتقال حرارت غیر آتش خوار در صنایع مختلف می باشند. شكل هندسی این گونه از مبدل ها باعث می شود تا در برابر فشارهای مختلف كاربرد داشته باشند همچنین مبدل های حرارتی پوسته و لوله به لحاظ شكل، متنوع بوده و تقریباً قابلیت طراحی های مختلف به منظور كاربردهای متنوع را دارا می باشند بجز موارد خاص كاربردی در مبدل های هوا خنك
( Air Cooled HE) تنها مبدل های حرارتی پوسته و لوله هستند كه در سطوح حرارتی بالا قابل استفاده در فشار و دماهای بیش از 30bar و 260˚C هستند

شركت پولادورزان كیمیا قادر به طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی پوسته و لوله بر اساس آخرین نسخه از استانداردهای معتبر TEMA ، API 660 ، BPVC ASME و ..... می باشد.

این مجموعه با بهره گیری از مهندسان مجرب و همچنین آخرین نسخه از نرم افزار های توانمند كامپیوتری قادر است تاا بهترین انواع طراحی را بر اساس استانداردهای فوق و با بهینه ترین هزینه ها انجام دهد.

در زیر به اختصار به نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی و آنالیز مكانیكی و انتقال حرارتی مبدل های حرارتی پوسته و لوله اشاره می شود.

Aspen HTFS+
Aspen B-JAC
HTRI
Intergraph PV Elite
Nozzle Pro
ANSYS Fluent
…………

این گروه قادر است تا مبدل های حرارتی پوسته و لوله را در انواع استاندارد TEMA ( سرهای جلو A، B، C، N، D و پوسته های E، F، G، H، J ، K، X و سرهای عقب L، M، N، P، S، T، U، W ) طراحی و به تولید برساند

chanel replica sale chanel replica sale chanel replica sale louis vuitton replica uk