انتخاب مجموعه صنعتی پولاد ورزان کیمیا به عنوان واحد نمونه صنعتی 1401

روز صنعت و معدن 1402 - پولاد ورزان کیمیا

در روز صنعت و معدن  ، سال 1402 در همایش بزرگداشت این روز ، صنعت گران نمونه و شرکت های برتر انتخاب و معرفی شدند.

 

همچنان مجموعه صنعتی پولاد ورزان کیمیا به عنوان واحد صنعتی برتر استان فارس برای سال 1401 انتخاب شد. جناب آقای مهندس محسن خداکرمی، مدیرعامل مجموعه در این مراسم شرکت کردند و تندیس ممتاز واحد های برتر صنعتی نیز به ایشان اهدا شد.

برای سومین سال پیاپی مجموعه پولاد ورزان کیمیا به عنوان برترین واحد صنعتی انتخاب شد که نشان از تخصص و حرفه این مجموعه در امر تولیدات متنوع تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه می باشد.