سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز بهمن 1401

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 17 تا 20 بهمن ماه در سالن خرمشهر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان ، با حضور موثر شرکت پولاد ورزان کیمیا برگزار گردید.

با توجه به اینکه شرکت پولاد ورزان کیمیا عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) می باشد این انجمن با برگزاری پاویون در نمایشگاه نفت اهواز همکاری قابل توجهی در عملکرد موثر و معرفی شرکت  پولاد ورزان به سایر شرکت ها داشته است.

تیم فروش و بازرگانی پولاد ورزان کیمیا در نشست های فراوانی موفق به گفتگو و دیدار با اکثر شرکت های حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت نفت و گاز اروندان ، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ، شرکت بهره وری نفت و گاز کارون و سایر شرکت های مطرح ایران شدند.