ایجاد و استقرار واحد تحقیق و توسعه شرکت پولاد ورزان کیمیا

مهندس محسن خداکرمی در جلسه ای که با حضور مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد از ایجاد و استقرار واحد تحقیق و توسعه در شرکت خبر داد.

وی در این جلسه پس از استماع گزارش مدیران، بر اهمیت گزارش روزانه توسط تمامی بخشهای واحد تولید تاکید کرد.

مهندس خداکرمی در ادامه افزود: با توجه به نیاز شرکت و براساس اهداف عالیه شرکت برآن شدیم که مرکزی تحت عنوان "واحد تحقیق و توسعه" در شرکت مستقر و راه اندازی نمائیم.

وی یادآور شد که این واحد با ترکیبی از متخصصین تحصیلکرده و خبره کار خود را آغاز کرده و به زودی شاهد دستیابی به توفیقات و پیشرفت های شایان توجه علمی و صنعتی طبق نیازهای کشور در این زمینه تولیدات مربوطه خواهیم بود.

ایشان در ادامه متذکر شد که واحد مذکور با دو هدف اصلی ، بهینه سازی فعالیت ها و محصولات تولیدی فعلی و تحقق محصولات و پروژه های جدید و دانش بنیان، راه اندازی و شروع بکار کرده که اهداف یاد شده در گرو دو اصل مهم "دانش و مهارت" محقق و متجلی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استراتژی شرکت پولاد ورزان کیمیا در افق سه ساله پیش رو تولید محصولات دانش بنیان در کشور با مشخصه :

-کیفیت برتر

-کاهش مدت زمان تولید

-مبلغ تمام شده مناسب

می باشد که به یاری خداوند متعال و همت مهندسان و متخصصان شرکت در دسترس خواهد بود.

 

دفتر روابط عمومی