کسب لوح و تندیس( طلایی )واحد نمونه سال 1400

  • واحد نومنه صنعتی

همزمان با روز ملی صنعت و معدن (پنجم مرداد ماه 1401) و به پاس تقدیر از تلاش های بی وقفه گروه صنعتی دانش بنیان پولادورزان کیمیا، لوح و تندیس زرین جشنواره واحد نمونه سال 1400 در جشنواره ای که به همین منظور برگزار شد، به مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس خداکرمی تقدیم شد.