فرم استخدام


1- مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی نام مستعار نام پدر
تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه
وضعیت تاهل تعداد فرزندان وضعیت نظام وظیفه
نشانی محل سکونت تلفن تماس
نشانی محل کار فعلی تلفن محل کار
تلفن تماس ضروری پست الکترونیکی

2- سوابق تحصيلي:
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش از تاریخ تا تاریخ نام واحد آموزشی کشور/ شهر محل تحصیل معدل
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

3- سوابق حرفه ای:
نام سازمان / شرکت از تاریخ تا تاریخ سمت حقوق و مزايا علت قطع رابطه امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟ پاره وقت / تمام وقت / مشاوره

4- دوره هاي آموزش زبان خارجي وکامپيوتر:
نام دوره سطح محل آموزش سال میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟

5- مهارت در زبان خارجي:
زبان خارجی نوع توانایی (خواندن، نوشتن و مکالمه) ميزان تسلط

6- مهارت کامپيوتري:
نام برنامه سطح ميزان تسلط

7- مهارتهاي تخصصي – علمي اخذ شده:
نوع مدرک محل اخذ سال اخذ میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟

8- به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟
               

9- زمان پيشنهادي شروع به کار:

10- شرح شغل کامل و توانایی ها در سمت مربوطه:


تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شرکت پولادورزان کیمیا ايجاد نخواهد کرد.

chanel replica chanel replica chanel replica chanel replica