فرم نظرسنجی


با سلام

ضمن قدرداني از حسن انتخاب و اعتماد شما به شركت پولاد ورزان كيميا، خواهشمند است با تكميل اين فرم ما را در ارائه خدمات مطلوب تر ياري نمايئد. در ضمن تمامي موارد بيان شده از طرف شما، محفوظ خواهد ماند.

1- نحوه آشنايي شما با شركت پولادورزان كيميا چگونه بوده است؟

               


ارتباط با مشتريان

2- زمان انتظار براي پاسخگويي به سوالات و مكاتبات را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

           


3- نحوه پاسخگويي تلفني ، برخورد با ارباب رجوع در كدام واحد شركت موجب نارضايتي شما شده است؟

           


4- انعطاف پذيري شركت در پذيرش خواسته هاي شما را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

           


كيفيت

5- ميزان رضايت مندي شما از كيفيت محصول دريافتي در مقابل هزينه اي كه پرداخت كرده ايد، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

           

ذکر علت


6- ميزان انطباق تصوير اوليه شما از كيفيت محصول بامحصول دريافتي چگونه ارزيابي مي نماييد؟

           


7- ميزان تطابق مشخصات فني كالاي درخواستي با مشخصات كالاي ارائه شده چگونه بوده است؟

           


8- تحويل به موقع محصول نسبت به زمان پيشنهادي ارائه شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

           


9- ميزان علاقه مندي شما جهت همكاري مجدد با شركت پولادورزان كيميا در سفارشات آتي چگونه است؟

           

ذکر علت


برترين ويژگي شركت پولادورزان كيميا از ديدگاه شما:مهمترين نارضايتي شما از شركت پولادورزان كيميا:

chanel replica chanel replica chanel replica chanel replica