چشم انداز
 چشم انداز
        مجموعه ای پویا،موثر، دانش بنیان، حرفه ای و هم تراز با برترین های جهانی

حضور شرکت در نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی اهواز 1394

حضور شرکت در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی تهران 1395

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 1393

دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1394

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 1394